LỊCH NĂM

CÁC LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thanhtintqt@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  10 ĐIỀU TÂM NIỆM


  1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.

  2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.

  3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.

  4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.

  5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.

  6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

  7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.

  8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.

  9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.

  10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.

  Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đở, lấy kẽ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí th ượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
  Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội


  GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC

  CƯỜI LÊN NHÉ

  LỜI HAY - Ý ĐẸP

  CÙNG CHAT NHÉ

  Lời chào

  CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TRƯƠNG QUANG TRỌNG - PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG - TP. QUẢNG NGÃI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Xin cảm ơn!

  Lịch công tác Tuần 20- HKII - THCS Trương Quang Trọng - 2014-2015

  Thứ/Ngày
  SÁNG
  CHIỀU
  Thứ 2 - 29/12
  Giảng dạy bình thường Giảng dạy bình thường
  Thứ 3 - 30/12 Giảng dạy bình thường Giảng dạy bình thường
  Thứ 4 - 31/12 Giảng dạy bình thường Giảng dạy bình thường
  Thứ 5 - 01/01 Nghỉ tết dương lịch
  Nghỉ tết dương lịch
  Thứ 6 - 02/01 Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch
  Thứ 7 - 03/01 Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch
  C.N - 04/01
  Nghỉ
  Nghỉ
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  Quy chế làm việc

              PGD & ĐT SƠN TỊNH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS  TRƯƠNG QUANG TRỌNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 01/QCLV-THCS

  TT  Sơn Tịnh, ngày 12  tháng 10  năm 2012

   QUY CHẾ LÀM VIỆC

  CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯƠNG QUANG TRỌNG

   Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

  1. Quy chế này quy định nguyên tắc chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của trường THCS Trương Quang Trọng, huyện Sơn Tịnh;

  2. Viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên trường THCS Trương Quang Trọng và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với trường THCS Trương Quang Trọng huyện Sơn Tịnh chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của trường THCS Trương Quang Trọng

  1. Trường THCS Trương Quang Trọng thuộc sự quản lý nhà nước của UBND huyện và quản lý nhà nước về giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo Quy định tại Điều 3 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Trường THCS Trương Quang Trọng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về biên chế và công tác của Ủy ban nhân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

  3. Nhiệm vụ cụ thể của trường THCS Trương Quang Trọng thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

   Chương II

  CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, THÔNG TIN BÁO CÁO, TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trường

     1. Hiệu trưởng

     2. Phó Hiệu trưởng

     3. Các Tổ chuyên môn; Tổ Văn phòng;

     4. Hội đồng Trường;

     5. Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật;

     6. Hội đồng Tư vấn; Các Ban chỉ đạo thực hiện các phong trào;

     7. Tổ chức Đảng Cộng sản ViệtNamvà các đoàn thể.

  Điều 4. Chế độ làm việc

  1. Viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên trường THCS Trương Quang Trọng thực hiện chế độ làm việc 40 giờ /tuần, tuần làm việc 06 ngày (từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần), giờ làm việc theo quy định chung;

  2. Viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc trường khi ốm đau hoặc có việc riêng cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng và chỉ được nghỉ khi Hiệu trưởng đồng ý, Khi nghỉ trên 3 ngày phải báo cáo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

  3. Do tính chất công việc, các viên chức thuộc trường có thể phải làm việc cả ngoài giờ và ngày nghỉ; tùy theo công việc cụ thể, Hiệu trưởng bố trí cho viên chức nghỉ bù vào ngày làm việc khác hoặc thanh toán theo chế độ làm việc ngoài giờ theo quy định hiện hành của nhà nước.

  Điều 5. Chế độ hội họp

  1. Mỗi tuần vào ngày làm việc cuối tuần, Hội đồng trường họp để đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần và triển khai nhiệm vụ công tác tuần sau. Mỗi tháng một lần ( Một buổi: khoảng trong ngày 28 đến ngày 31 hàng tháng), Hiệu trưởng tổ chức họp cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên để đánh giá, kiểm điểm công tác tháng và triển khai nhiệm vụ tháng sau;

  2. Kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học trường tổ chức sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch học kỳ, cả năm đã đề ra; đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học kỳ II và kế hoạch năm sau; Các cuộc họp chuyên môn theo điều lệ đã quy định.

  3. Khi cần thiết Hiệu trưởng có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai những công việc cần thiết, cấp bách.

  Điều 6. Chế độ thông tin báo cáo

  1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Trưởng phòng GD & ĐT huyện, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã về tình hình hoạt động chuyên môn và những vấn đề, đề xuất, kiến nghị của trường;

  2. Hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học Phó Hiệu trưởng, các Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm báo cáo tình hình  thực hiện nhiệm vụ, công tác được phân công với Hiệu trưởng;

  3. Căn cứ chương trình công tác được Hiệu trưởng giao, Phó Hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên của trường xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng trình Hiệu trưởng để tổ chức triển khai thực hiện;

  4. Khi có tình hình đột xuất, các viên chức thuộc trường có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng khi Hiệu trưởng đi công tác vắng và ủy quền) để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

  Điều 7. Trách nhiệm phạm vi giải quyết công việc

  1. Trường THCS Trương Quang Trọng làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Hiệu trưởng là người đứng đầu cơ quan, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Trường, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của trường theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở;

  2. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công, được ủy quyền;

  3. Các viên chức thuộc trường có trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công và thực hiện nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Ban giám hiệu, chịu trách nhiêm trước Ban giám hiệu và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công.

  Điều 8. Trình tự thủ tục ban hành văn bản

  Tất cả các văn bản của trường do Phó Hiệu trưởng, các bộ phận công tác chuyên môn thuộc trường tham mưu, trước khi trình Hiệu trưởng duyệt, ký; người tham mưu văn bản phải ký tắt vào góc cuối mỗi trang văn bản theo quy định;

   Điều 9. Thẩm quyền ký văn bản

       1. Hiệu trưởng ký các văn bản của trường gửi Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND xã, các cơ quan Nhà nước cấp trên và các văn bản thuộc thẩm quyền ký, giải quyết của Hiệu trưởng (kể cả những văn bản đã phân công hoặc ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng ký, giải quyết);

       2. Phó Hiệu trưởng được ký thay Hiệu trưởng các văn bản hành chính và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng theo lĩnh vự chuyên môn được phân công phụ trách hoặc được Hiệu trưởng ủy quyền ký; không ký các văn bản khi chưa được Hiệu trưởng ủy quyền ký, giải quyết.

  Điều 10. Quản lý văn bản

       1. Khi nhận được các loại văn bản, đơn thư ... gửi đến cơ quan, văn thư (hoặc người được giao phụ trách công tác văn thư) vào sổ theo dõi, sau đó trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách (khi Hiệu trưởng đi vắng và ủy quyền) kiểm tra, duyệt in sao để gửi cho các bộ phận có liên quan và lưu trữ bản gốc tại trường.

       2. Các số liệu, báo cáo của trường được lưu trữ tại các bộ phận chuyên môn của trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường chỉ được cung cấp các tài liệu, văn bản cho các tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan khi có ý kiến của Hiệu trưởng.

  Điều 11. Công tác quản lý tài chính, tài sản của trường

      1. Quản lý tài sản của trường trung học cơ sở tuân theo các quy định của pháp luật. Mọi thành viên trong trường có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường;

      2. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

  Chương III

  MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

  Điều 12.  Quan hệ giữa trường THCS Trương Quang Trọng  với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND xã

       Trường THCS Trương Quang Trọng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và chịu sự quản lý điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

        Hiệu trưởng có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của trường và xin ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề đột xuất, phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của trường với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND xã.

  Điều 13. Quan hệ giữa trường THCS Trương Quang Trọng với các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

         Hiệu trưởng có trách nhiệm quan hệ công tác với các bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt kế hoạch công tác chuyên môn làm cơ sở để xây dựng kế chương trình công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của trường.

  Điều 14. Quan hệ công tác giữa trường THCS Trương Quang Trọng với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các tổ chức thuộc huyện; với Chủ tịch UBND các xã và các ban, ngành, đoàn thể huyện, các tổ chức thuộc xã

       Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các tổ chức thuộc huyện; với Chủ tịch UBND các xã và các ban, ngành, đoàn thể xã, các tổ chức thuộc xã  để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, các Quyết định, Chỉ thị của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện.

  Điều 15. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

       1. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp, giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

       2. Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

  Điều 16. Quan hệ giữa Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên thuộc trường

       1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm thường xuyên trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của trường, thống nhất kế hoạch công tác cần triển khai đến các bộ phận công tác và  giáo viên, nhân viên thuộc trường;

      2. Các bộ phận công tác và giáo viên, nhân viên thuộc trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công.

   Chương IV

  TIẾP DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

  Điều 17. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

       Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền và thực hiện các kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vụ việc có liên quan đến lĩnh vực công tác của trường, lĩnh vực công tác mà mình được phân công phụ trách.

  Chương V

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 18. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; các viên chức thuộc trường THCS Trương Quang Trọng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này; Các viên chức thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, đề nghị nâng lương sớm, chuyển ngạch; nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị hạ thi đua, kéo dài thời gian đề nghị nâng lương, chuyển ngạch hoặc đề nghị xử lý theo quy định của Pháp luật và Pháp lệnh viên chức./.

   

  Nơi nhận:

    - Phòng GD&ĐT,UBND Huyện Sơn Tịnh (để báo cáo)

    -CB,GV,NVtoàn trường THCS Trương Quang trọng (để thực hiện)

    -Lưu Nhà trường (để theo dõi thực hiện)

   

  HIỆU TRƯỞNG

                 Phạm Bộ

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thành @ 19:38 14/11/2012
  Số lượt xem: 503
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  KIỂM TRA TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

  HÁT KARAOKE TRỰC TUYẾN

  TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

  TIỂU SỬ CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG

  Trương Quang Trọng là một trong những thanh niên trí thức tiến bộ, giữ vai trò chủ yếu trong việc xây dựng tổ chức tiền thân của Đảng bộ Quảng Ngãi và Sơn Tịnh, từng được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng thanh niên tỉnh Quảng Ngãi. Khi bị địch giam giữ tại ngục Kon Tum, ông là một tấm gương giữ vững khí tiết cách mạng, được các thế hệ ghi nhớ, kẻ thù kính nể.
  Trương Quang Trọng
  (1906-1931)
  ���� Trương Quang Trọng là một trong những thanh niên trí thức tiến bộ, giữ vai trò chủ yếu trong việc xây dựng tổ chức tiền thân của Đảng bộ Quảng Ngãi và Sơn Tịnh, từng được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng thanh niên tỉnh Quảng Ngãi. Khi bị địch giam giữ tại ngục Kon Tum, ông là một tấm gương giữ vững khí tiết cách mạng, được các thế hệ ghi nhớ, kẻ thù kính nể. Đồng chí Trương Quang Trọng sinh năm 1906, người làng Phú Nhơn (nay là thôn Liên Hiệp, thị trấn Sơn Tịnh). Năm 1923, Trương Quang Trọng thi đậu cao đẳng tiểu học ở Huế; năm 1925 theo học Trường thuốc (Cao đẳng Y dược) Hà Nội đã tham gia các phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu, để tang Phan Chu Trinh và là thành viên của tổ chức Phục Việt. Bị địch theo dõi, ông trở về quê bắt liên lạc với Hồ Độ, Nguyễn Bút, Nguyễn Nghiêm, Trần Kỳ Truyện, Lê Trọng Kha thành lập tổ chức Phục Việt (sau đổi tên là Tân Việt) Quảng� Ngãi. Tổ chức này đa số là trí thức nho học tiến bộ và thanh niên tân học.
  Mộ đồng chí Trương Quang Trọng ở thôn Trường Thọ Tây, thị trấn Sơn Tịnh
  Mộ đồng chí Trương Quang Trọng ở thôn Trường Thọ Tây, thị trấn Sơn Tịnh


  ������ Mùa hè năm 1927, sau khi tiếp thu nội dung chương trình, điều lệ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, những bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tập hợp trong cuốn “Đường cách mệnh”, Trương Quang Trọng cùng những thanh niên tiến bộ của Đảng Tân Việt Quảng Ngãi như Hồ Độ, Nguyễn Nghiêm… thống nhất gia nhập vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, sau đó Trương Quang Trọng được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 5/1929, đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại Hương Cảng (Quảng Châu, Trung Quốc). Đến cuối tháng 7/1929, Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Ngãi thành lập chi bộ “Dự bị cộng sản”, làm nhiệm vụ của Ban vận động thành lập Đảng bộ Cộng sản Quảng Ngãi. Đây là bước trực tiếp chuẩn bị thành lập tổ chức cộng sản chính thức ở Quảng Ngãi để hòa nhập vào xu hướng thành lập một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nước. Từ hạ tuần tháng 8 đến giữa tháng 10/1929, đa số hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của tỉnh đều bị bắt, trong đó có đồng chí Trương Quang Trọng. Ở trong tù, mặc dù phải chịu bao cực hình, đau đớn nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Sau khi bị địch kết án 9 năm tù và đày lên ngục Kon Tum, đồng chí Trương Quang Trọng vẫn tiếp tục lãnh đạo anh em đấu tranh, phản đối những luật lệ hà khắc của nhà tù và kiên quyết chống địch bắt tù chính trị đi lao động khổ sai. Đặc biệt, ngày 12/12/1931, tại ngục Kon Tum đã diễn ra cuộc đấu tranh lưu huyết của tù chính trị phản đối việc thực dân Pháp bắt họ phải đi làm đường ở Đắkpét. Địch thẳng tay đàn áp và bắn vào những người đấu tranh. Khi tên đội Mulét hỏi ai là người chỉ huy, đồng chí Trương Quang Trọng đã dũng cảm bước lên hàng đầu, phanh áo và chỉ thẳng vào ngực nói: “Le voice”. Đồng chí liền bị một loạt đạn của kẻ thù bắn thẳng vào ngực. Kết quả trong cuộc đấu tranh ấy có 8 đồng chí hy sinh và một số đồng chí khác bị thương. Tấm gương gan dạ, kiên cường, dám hy sinh thân mình của đồng chí Trương Quang Trọng được các thế hệ ghi nhớ, kẻ thù kính nể. Được biết, năm 1938 ông Đỗ Minh Châu, người đồng đội, đồng hương đã chứng kến cái chết oanh liệt của Trương Quang Trọng năm ấy, sau khi mãn hạn tù đã cùng gia đình đồng chí Trương Quang Trọng lên Kon Tum bốc mộ và tìm thấy viên đạn còn nằm trong ngực của đồng chí Trương Quang Trọng. Hiện nay mộ Trương Quang Trọng tọa lạc trên mảnh đất của họ tộc ở thôn Trường Thọ Tây, thị trấn Sơn Tịnh và đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

  BẤM CHUỘT VÀO QUẢ CẦU ĐỂ VỀ ĐẦU TRANG

  div class="copyright">

  TẢI TƯ LIÊU HỌC TẬP